Guang Zhou XinTang Shallow Power Supply Co.,Ltd

Guang Zhou XinTang Shallow Power Supply Co.,Ltd

Guang Zhou XinTang Shallow Power Supply Co.,Ltd

Address:76 Zengcha Road, Guangzhou, Guangdong, China

Tel:+86-136-9195-5395

E-mail:gs@gs-batteries.com

Location on the map